Historia om de Nordiska Folken

...deras olika förhållanden och villkor, seder, religiösa och vidskepliga bruk, färdigheter och idrotter, samhällsskick och levnadssätt, krig, byggnader och redskap, gruvor och bergverk, underbara saker samt om nästan alla djur, som lever i Norden och deras natur.

Ett verk av växlande innehåll, späckat med utförlig kunskap och i viss mån belyst med utländska exempel, dels med avbildningar av inhemska ting. Verket är i hög grad ägnat att roa och underhålla, och lär säkerligen lämnade läsaren en stor förnöjelse.

Författad av Olaus Magnus Gothus, ärkebiskop i Uppsala, Svea och Göta Rikes Primas.

Genom privilegium av påven Julius III skyddad mot eftertryck under tio år.

År 1555

results matching ""

    No results matching ""