Om katter

Katter, på grekiska æluri, förkommer rikligt i de nordiska länderna, ganska stora och mestadels vita till färgen. Synnerligen sluga och listiga som de är, rensar de inte bara boningshusen och andra byggnader, lador och kornbodar, utan även åkerfälten närmast husen från råttor och möss. Vildkatterna jagar fåglar och andra mindre djur, som de sedan äter upp. Om man lägger skinn av dessa katter under kläderna, har man ett bra skydd mot den svåra vinterkylan. Men de förståndiga i befolkningen ser noga till, att dessa skinn inte kommer i kontakt med en sovande människas ansikte, eftersom det har ungefär samma egenskap som vargens skinn, vilket farligt påverkar på skinn av lamm och får, även efter att dessa djur är döda. Huskatterna är man mycket mån om att hålla borta från barnens vaggor, ja även från de vuxnas säng, så att man inte andas in deras andedräkt, som smittar eller förtär livssaften, så att man avlider. Man skall inte heller anta att man är fri från fara, om man innomhus angriper en ensam katt för att döda den, även om du skulle ha ett draget svärd i handen, för katten har för vana, av medfödd instinkt, att hugga fast i sin befarande mördares strupe, om den inte på något annat sätt kan rädda sig. - Om man binder ihop en katt och en anka vid stranden vid ett vattendrag, kan man vänta sig att få en kamp på liv och död. Det torra landet är inte någon lämplig plats för en anka, dock har katten inget emot att gå ned i vattnet. Därmed uppstår en rasande strid dem emellan i följd av deras oförenliga natur. - Hur högt uppsatt katten är av egyptierna, vet var och en som känner till detta folks seder. De anser nämligen att detta djur är värt en särskild ära, därför att deras krigares sköldar är klädda i dess skinn, eller för att katterna alltid inställa sig vid eldsvådor. Fördenskull ger de också katterna en ärofylld begravning, ja, under sorg över att ha förlorat denne sin gud rakar de till och med av sig ögonbrynen, för att deras kropp såväl som deras sinnestämmning skall vittna om den dyrkan, de ägnat katten.

results matching ""

    No results matching ""